Az Omega Pharma Hungary Kft. mint a wartner.hu weboldal üzemeltetője, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlapon helyes, a valóságnak megfelelő információk szerepeljenek. Az üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa, ugyanakkor az Omega Pharma Hungary Kft. nem vállalja, hogy a honlapon feltüntetett információk minden esetben naprakészek és akutálisak.

Az üzemeltető a honlap tartalmát mindenféle feltétel vagy garancia, illetve ellenszolgáltatás fizetése nélkül teszi közzé, így biztosítva a honlaphoz való hozzáférést.

A honlapon szereplő orvosi- és termékinformációk nem tekintendők teljes mértékű orvosi információnak. A weboldalon olvasható információk nem számítanak orvosi diagnózisnak, ezért javasolt bármilyen egészségügyi probléma esetén szakorvos mielőbbi felkeresése.

Az üzemeltető nem vállal jogi vagy egyéb felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárét, amely a látogatót vagy egy harmadik felet Honlap használatából eredően ér. E pont magában foglalja a karbantartás vagy javítás költségét, és bármilyen mértékű egyéb, közvetlen vagy közvetett járulékos veszteséget.

A honlapon található tartalmak szerzői jogi, védjegy illetve egyéb, szellemi alkotáshoz fűződő jogi védelmet élvező tartalmak és mint ilyenek, polgári és büntetőjogi védelemmel vannak ellátva. Ezen tartalmaknak az üzemeltető tudta és engedélye, valamint az üzemeltetővel illetve a tartalom jogtulajdonosával kötött külön megállapodás és díjfizetés hiányában tilos. A jelen pontban meghatározottak be nem tartása esetén az üzemeltető haladéktalanul eljárást kezdeményez az érintett felhasználóval szemben.